san nhua hem khoa

 • Sàn nhựa hèm khóa

  Tình trạng kho: Còn hàngHết hàng

 • Sàn nhựa hèm khóa IB...

  Tình trạng kho: Còn hàngHết hàng

  Thông tin sàn nhựa hèm khóa IBT Floor:

  • Chất liệu: PVC Vinyl.
  • Kích thước: 935 x150 x4mm.
  • Quy cách: Sàn nhựa hèm khóa.
  • Mã sản phẩm : Sàn nhựa IB 6002.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Bảo Hành: 15 năm.
 • Sàn nhựa hèm khóa IB...

  Tình trạng kho: Còn hàngHết hàng

  Thông tin sàn nhựa hèm khóa IBT Floor:

  • Chất liệu: PVC Vinyl.
  • Kích thước: 935 x150 x4mm.
  • Quy cách: Sàn nhựa hèm khóa.
  • Mã sản phẩm : Sàn nhựa IB 6004.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Bảo Hành: 15 năm.
 • Sàn nhựa hèm khóa IB...

  Tình trạng kho: Còn hàngHết hàng

  Thông tin sàn nhựa hèm khóa IBT Floor:

  • Chất liệu: PVC Vinyl.
  • Kích thước: 935 x150 x4mm.
  • Quy cách: Sàn nhựa hèm khóa.
  • Mã sản phẩm : Sàn nhựa IB 6006.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Bảo Hành: 15 năm.
 • Sàn nhựa hèm khóa IB...

  Tình trạng kho: Còn hàngHết hàng

  Thông tin sàn nhựa hèm khóa IBT Floor:

  • Chất liệu: PVC Vinyl.
  • Kích thước: 935 x150 x4mm.
  • Quy cách: Sàn nhựa hèm khóa.
  • Mã sản phẩm : Sàn nhựa IB 6010.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Bảo Hành: 15 năm.